J. W. Godward, Summer Idleness: Day Dreams, 19…

J. W. Godward, Summer Idleness: Day Dreams, 1909